Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις επτά (7) Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00.

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης ( Τετάρτη 29-06-2022 ώρα 20:00)