• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
  • Άδειες καταστημάτων
  • Δημοτολόγιο
  • Ληξιαρχείο
  • Μητρώο αρρένων
  • Τ.Α.Π.
  • Τεχνική υπηρεσία

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες διαδικασίες ακόμα..

(function($){ $( document ).ready(function() { //init each masonry /* $('.egritosMason').each(function(){ var t = $(this); t.imagesLoaded( function() { t.masonry({ itemSelector: '.item', isFitWidth : true, isAnimated: true, gutter: 10 }); }); }); */ $('.egritosMasonCont').not('.actCatBlockCont').fadeOut(); //hide the other masonry containers //menu click func (hides other masonry containers and shows the correct + adds/removes active classes $('.filConLi').click(function(){ if($(this).hasClass('active')) return false; else{ $('.filConLi').removeClass('active'); $(this).addClass('active'); $('.egritosMasonCont').removeClass('actCatBlockCont').fadeOut(); $('div[data-catz="'+$(this).data('catz')+'"]').addClass('actCatBlockCont').fadeIn().find('.egritosMason').masonry('layout'); } }); //modal js for offices on click $('.officeLink').click(function(){ var ofid = $(this).data('ofid'); $('.md-modal[data-ofid="' + ofid + '"]').addClass('md-show'); return false; }); //remove modal on overlay click $('.md-overlay, .md-closex').click(function(){ removeModal(); }); function removeModal() { $('.md-modal').removeClass('md-show'); } //diadikasies accordeon /*$('.apofHdr').click(function(){ if($(this).hasClass('acts')) $(this).removeClass('acts').next('.apofOverview').slideUp(); else $(this).addClass('acts').next('.apofOverview').slideDown(); });*/ }); })(jQuery);