Τι είναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ;

Η λέξη Εθελοντισμός προέρχεται από το ρήμα «εθέλω» που σημαίνει θέλω πολύ.
 
Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Ακόμη και σήμερα, μπορεί να είναι η γνήσια «εθελοντική» προσφορά, δηλαδή η προσφορά υπηρεσιών χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς προσδοκία υλικής αμοιβής ή προσωπικής προβολής, και να έχει ως κίνητρο την οργανωμένη προσφορά υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο.
 
Ο Εθελοντισμός εκδηλώνεται με την ελεύθερη βούληση του εθελοντή. Ως ελεύθερη απόφαση· είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία.

Ο Εθελοντισμός, αποδίδει οφέλη σε κάποιον τρίτο ή σε κάποιο σύνολο ανθρώπων. Αποτελεί κορυφαία πράξη ανάδειξης της αγάπης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, κινητήρια δύναμη που μας καθιστά ενεργούς πολίτες.
 
Ο Εθελοντισμός είναι ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής και παρέμβασης των πολιτών, με στόχο την εξέλιξη της κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Δεν έχει πλαίσια και όρια· είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό-οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.
 
Ο εθελοντισμός αφορά πράξεις και όχι λόγια!