Τι είναι ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις , χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Ο Εθελοντής έχει ως διακηρυγμένο κίνητρο την προσφορά των υπηρεσιών του είτε προς την κοινωνία στο σύνολό της είτε προς μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Ο Εθελοντής προέρχεται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας και ακολουθεί τις αρχές του εθελοντισμού. Εκείνες τις αρχές δηλ., τις οποίες οφείλουμε ευσυνείδητα να ακολουθούμε και να κάνουμε πράξη στην καθημερινότητα, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και την ποιότητα της ανθρωπιστικής μας προσφοράς. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις στον άλλο, αυτό που θα ήθελες κι εκείνος να σου προσφέρει σε μια δεδομένη στιγμή.