Ποιος μπορεί να γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

Εθελοντές  μπορεί να είναι σύλλογοι, σωματεία, ενώσεις, ομάδες πολιτών ή και μεμονωμένα άτομα, κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτου επαγγέλματος και επιπέδου μόρφωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη του νέου μας Δήμου.