ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ. 1 Τ.Κ. 42032 Πύλη email: dpilis@otenet.gr
Υπηρεσία Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Fax
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ MΑΡΑΒΑΣ 2434350100 2434350150
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2434350226
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΠΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΜΑ ΒΑΙΑ 2434350317
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2431352119
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2431352120
2431352117
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2431352107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2434350122
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2434350120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2434350137
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350135
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2434350134
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2434350133
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2434350123
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2434350126
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2434350130
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2434350124
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2434350131
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΙΤΣΑ 2431352100
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2434350125
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350128 2434350171
ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ 2434350129
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΦΑΞ 2434350171
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 2431350306
ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 2434350307
ΦΑΞ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2434350305
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2434350170
2434350129
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2434350126
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΑΝΤΑ ΦΑΝΗ 2434350313
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2431352315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2434350314
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KΑΤΣΙΒΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2434023024
ΦΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2434350321
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2434350326