ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΠΥΛΗΣ
Κ.Ε.Π. ΠΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΡΩΩΝ 1940 (1)
ΕΡΜΟΥ 5
ΕΡΜΟΥ 5
42032
42032
42032
2434-3-50100
2434-3-50300
2434-3-50311
2434-3-50150
2434-3-50305
ΓΟΜΦΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑ 42100 2431-3-52100 2431-3-52114
2431-0-62047
ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΦΗΚΗ 42100 2431-3-52300 2431-0-52122
ΑΙΘΗΚΩΝ ΕΛΑΤΗ 42032 2434-3-50400 2434-0-71293
ΠΙΝΔΕΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΑ 42032 2434-3-50201 2434-3-50226
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ 42033 2434-0-31774 2434-0-31131
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 42100 2431-0-46237
 
2431-0-46237