ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΠΥΛΗΣ
Κ.Ε.Π. ΠΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΡΩΩΝ 1940 (1)
ΕΡΜΟΥ 5
ΕΡΜΟΥ 5
42032
42032
42032
2434-3-50100
2434-3-50300
2434-3-50311
2434-3-50150
2434-3-50305
ΓΟΜΦΩΝ ΛΥΓΑΡΙΑ 42100 2431-3-52100 2431-3-52114
2431-0-62047
ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΦΗΚΗ 42100 2431-3-52300 2431-0-52122
ΑΙΘΗΚΩΝ ΕΛΑΤΗ 42032 2434-3-50400 2434-0-71293
ΠΙΝΔΕΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΑ 42032 2434-3-50201 2434-3-50226
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ 42033 2434-0-31774 2434-0-31131
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 42100 2431-0-46237
 
2431-0-46237

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ. 1 Τ.Κ. 42032 Πύλη email: dpilis@otenet.gr
Υπηρεσία Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Fax
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ MΑΡΑΒΑΣ 2434350100 2434350150
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2434350226
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΜΑ ΒΑΙΑ 2434350317
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2431352119
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2431352120
2431352117
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2431352107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΣΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2434350122
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2434350120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2434350137
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350135
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2434350134
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2434350133
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2434350123
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2434350126
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2434350130
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2434350124
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2434350131
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΙΤΣΑ 2431352100
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2434350125
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350128 2434350171
ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ 2434350129
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΦΑΞ 2434350171
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 2431350306
ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 2434350307
ΦΑΞ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2434350305
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2434350170
2434350129
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2434350126
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΑΝΤΑ ΦΑΝΗ 2434350313
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2431352315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2434350314
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KΑΤΣΙΒΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2434023024
ΦΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2434350321
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2434350326
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1. Κέντρο Υγείας Πύλης 24343 50000
2. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 24340 22199
3. Αστυνομικό Τμήμα Πύλης 24340 22201
4. ΙΚΑ Πύλης 24340 22711
5. Δασονομείο Πύλης 24340 22273
6. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 24340 22295
7. Αγροτικό Κτηνιατρείο Πύλης 24340 22239
8. Ειρηνοδικείο 24340 22550
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Λύκειο Πύλης 24340 22177
2. Γυμνάσιο Πύλης 24340 22241
3. Τ.Ε.Ε. Πύλης 24340 22540
4. Δημοτικό Σχολείο Πύλης 24340 22143-23464
5. Νηπιαγωγείο Πύλης 24340 22681
6. Παιδικός Σταθμός Πύλης 24340 22150
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
1. Ταχυδρομείο 24340 22214
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Δ.Ε.Υ.Α.Π. 24340 22700
2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 24340 29065
3. Ο.Κ.Π.Α.Δ. 24313 52340
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
1. Μοναστήρι Αγίου Βησσαρίωνα 24340 22420
2. Μοναστήρι Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας 24340 22423
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΕΠ

 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Φωτεινή Τέγου Υπάλληλος ΚΕΠ ( ΔΕ Πύλης) 2434350300 2434350305
Περικλής Βασιλείου Υπάλληλος ΚΕΠ (Δ.Ε. Πύλης) 2434350302
Ευτυχία Βαμπούλα Υπάλληλος ΚΕΠ (Δ.Ε. Πιαλείων) 2431352340 2431052122
Ελένη Μαντέλου Υπάλληλος ΚΕΠ (Γραφείο Τρικάλων) 2431351537 2431351535
Αναστασία Αγραφιώτη Υπάλληλος ΚΕΠ (Δ.Ε. Πινδέων) 2434350201 2434350232
Μάγδα Χήρα Υπάλληλος ΚΕΠ (Δ.Ε. Γόμφων) 2431352118 2431062047
   
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2434350201
ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2431352340
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2434350302
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2431351537
ΤΕΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2434350300
ΧΗΡΑ ΜΑΓΔΑ 2431062012 2431352100
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2434350120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2434350137
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 2434350135
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2434350133
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2434350134
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2434350123
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2434350129
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2434350124
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2434350128
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΙΤΣΑ 2431352100
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2434350139 2434350125
ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2434350400 2434071210
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 2431352106
ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 2434350307
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2434350170
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2434350131
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2434350126
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΑ ΦΑΝΗ 2431352120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2431352315
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2434350311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2434023024
ΦΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2434350321
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2434350326