ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

του Συνδυασμού “Πρώτα ο Άνθρωπος”
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Μαράβας  Κωνσταντίνος
Δήμαρχος
2. Αγγέλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού – Τουρισμού
Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων
3. Αναγνώστου Βασίλης Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης
3. Δούλαλας Κων/νος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) – Αρμόδιος της Δ.Ε. Πιαλείων
4. Ζούρτος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας – Αρμόδιος της Δ.Ε. Γόμφων
5. Ζιάκας Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Καλλιώρα Χαρά Δημοτικός Σύμβουλος
7. Κατράνας Σταύρος Δημοτική Σύμβουλος
8. Μπαλατσούκας Θανάσης Δημοτικός Σύμβουλος
9. Νάκος Χρήστος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
10. Οικονόμου Λαμπρινή Δημοτικός Σύμβουλος
11. Ούτρας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
12. Πανάγου Μαρίνα Πρόεδρος ΟΚΠΑΔ Πύλης
13. Παπαγεωργίου Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος
14. Σακελλάριος Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος
15. Τζάνης Βησσαρίων Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Πολιτικής Προστασίας – Αναπληρωτής του Δημάρχου
16. Τζιορτζιώτης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
17. Χαντζής Σωτήριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & αρμόδιος για την Δ.Ε. Πινδέων-Μυροφύλλου & Νεραϊδας
του Συνδυασμού «Πύλης Όραμα»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Χήρας Θεόδωρος Επικεφαλής
2. Γουλιώτης Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ζάχος Ευθύμιος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κουτής Βαγγέλης Δημοτικός Σύμβουλος
5. Κουτσονάσιος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
6. Μπλατζώνη Ευθυμία Δημοτικός Σύμβουλος
7. Μπουρλιός Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος
8. Χήρας Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος

 

του Συνδυασμού «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Τσιούτσιας Βαλάντης Επικεφαλής
2 Θέος Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Μάντζιος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Μητρονάτσιος Περικλής Δημοτικός Σύμβουλος
5 Τσιαμπαλής Κώστας Δημοτικός Σύμβουλος
6 Τσόλας Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος

 

του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καλύβας Βάιος Επικεφαλής
2 Κράβαρης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος