ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

του Συνδυασμού «Πρώτα ο Άνθρωπος»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Μαράβας Κωνσταντίνος Δήμαρχος
2. Αγγέλης Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Αλέκος Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Αναγνώστου Βασίλης Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γιαννοτάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
5. Ζιάκας Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Καλαμαράς Στέφανος Δημοτικός Σύμβουλος
7. Καραΐσκου Γεωργία Δημοτική Σύμβουλος
8. Κατσίβελος Βύρωνας Δημοτικός Σύμβουλος
9. Κρούπης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
10. Κωστάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
11. Μπακάλης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
12. ΜπαλατσούκαςΚωνσταντίνος Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού
13. Μπόμπορας Παύλος Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας
(Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής)
14. Νάκος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
15. Οικονόμου Λαμπρινή Δημοτική Σύμβουλος
16. Πλαστήρας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
17. Τζάνης Βησσαρίων Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Πρόνοιας – Υγείας –  Αθλητισμού
18. Τζιορτζιώτης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
19. Τόλιας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
20. Χαντζής Σωτήριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ Πολεοδομίας
του Συνδυασμού «Ξεκίνημα Δημιουργίας»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Κουφογάζος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
2. Κουτσονάσιος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
3. Μπάκος Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Παλλαντζάς Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
5. Μπόμπορας Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Μπακλαβάς Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος
7. Δούλαλας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
8. Καλαντζής Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
9. Σακελάριος Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος
10. Λέφας Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
11. Λαμπρογιώργος Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος
12. Παναγιώτου Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ζάχος Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος