ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

του Συνδυασμού “Πρώτα ο Άνθρωπος”
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Μαράβας  Κωνσταντίνος
Δήμαρχος
2. Αγγέλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού – Τουρισμού
Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων
3. Αναγνώστου Βασίλης Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης
3. Δούλαλας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Ζούρτος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
5. Ζιάκας Χρήστος
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας
Αρμόδιος της Δ.Ε. Πινδέων
6. Καλλιώρα Χαρά Άμισθος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Αλληλεγγύης
Αρμόδιος της Δ.Ε. Πύλης
7. Κατράνας Σταύρος Άμισθος Αντιδήμαρχος  Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) – Αρμόδιος της Δ.Ε. Γόμφων
8. Μπαλατσούκας Θανάσης Δημοτικός Σύμβουλος
9. Νάκος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
10. Οικονόμου Λαμπρινή Δημοτικός Σύμβουλος
11. Ούτρας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας
Αναπληρωτής του Δημάρχου – Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων
12. Πανάγου Μαρίνα Πρόεδρος ΟΚΠΑΔ Πύλης
13. Παπαγεωργίου Θωμάς Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Παιδείας – Αρμόδιος της Δ.Ε. Πιαλείων
14. Σακελλάριος Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος
15. Τζάνης Βησσαρίων Δημοτικός Σύμβουλος
16. Τζιορτζιώτης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
17. Χαντζής Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος
του Συνδυασμού «Πύλης Όραμα»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Χήρας Θεόδωρος Επικεφαλής
2. Γουλιώτης Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος
3. Ζάχος Ευθύμιος Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κουτής Βαγγέλης Δημοτικός Σύμβουλος
5. Κουτσονάσιος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
6. Μπλατζώνη Ευθυμία Δημοτικός Σύμβουλος
7. Μπουρλιός Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος
8. Χήρας Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος

 

του Συνδυασμού «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Τσιούτσιας Βαλάντης Επικεφαλής
2 Θέος Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Μάντζιος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
4 Μητρονάτσιος Περικλής Δημοτικός Σύμβουλος
5 Τσιαμπαλής Κώστας Δημοτικός Σύμβουλος
6 Τσόλας Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος

 

του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καλύβας Βάιος Επικεφαλής
2 Κράβαρης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος