Διαβούλευση του Δήμου Πύλης για την ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου

Ο Δήμος Πύλης με την αριθμ. 6551/04-06-2020 προκήρυξή του προχώρησε σε ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ για την «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

Ο Διαγωνισμός ιδεών στόχευε στη διαμόρφωση ενός ενιαίου, λειτουργικού δημοτικού χώρου που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο) και να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργώντας ένα πρότυπο χώρο συνάθροισης, που να δίνει στον επισκέπτη πολλαπλές επιλογές χρήσης και δραστηριοτήτων.

 

Στον Διαγωνισμό απονεμήθηκαν τρία βραβεία:

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ- ΠΡΟΤΑΣΗ Α’

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ- ΠΡΟΤΑΣΗ Β’

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ- ΠΡΟΤΑΣΗ Γ’

Πατώντας πάνω σε καθένα από τα αρχεία των βραβείων, έχετε τη δυνατότητα να δείτε την Τεχνική Περιγραφή και τις μακέτες των προτάσεων.

Για να ψηφίσετε την πρόταση της επιλογής σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, έως τις 01-11-2020, και προβείτε στην υποβολή του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ