20 Ιούλ 2024 23:07
Οικονομική Επιτροπή
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 12.12.2023
ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ…
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 15.11.2023
ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 01.11.2023
Θέματα της ημερήσιας διάταξης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του…
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 26.09.2023
«Αποφάσεις 18ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 22.09.2023
Πρόσκληση 18ης έκτακτης συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 13.09.2023
«Αποφάσεις Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (07.09.2023…
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 12.09.2023
«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (05.09.2023)
Εικόνα άρθρου
Οικονομική Επιτροπή / 12.09.2023
Πρόσκληση 17ης έκτακτης συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
1 2