• Αποφάσεις

ΑΔΑ: 6Τ4ΝΩ14-56Υ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΑΔΑ: 7ΕΨΣΩ14-1Ν3 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΑΔΑ: 7ΛΤ6Ω14-8Χ1 - ΧΕΠ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (παρακρατήθηκε άμεσα μέσω της 41185/2014 Χρημ. εντολής ΥΠΕΣΔΑ)