«Αποφάσεις 6ης Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (18-07-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 6η/18-7-2019 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
(Αριθμ. απόφασης 178/2019)

2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 179/2019)

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 180/2019)

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».
(Αριθμ. απόφασης 181/2019)

5. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 182/2019)

6. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 183/2019)

7. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».
(Αριθμ. απόφασης 184/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β΄ τριμήνου 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β΄ τριμήνου 2019.
(Αριθμ. απόφασης 185/2019)

2. Αποδοχή προκαταβολής έναντι των εσόδων που δικαιούται ο Δήμος Πύλης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή προκαταβολής έναντι των εσόδων που δικαιούται ο Δήμος Πύλης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
(Αριθμ. απόφασης 186/2019)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 187/2019)

4. Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).
(Αριθμ. απόφασης 188/2019)

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 189/2019)

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 190/2019)

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
(Αριθμ. απόφασης 191/2019)

8. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 192/2019)

9. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 193/2019)

10. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 194/2019)

11. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 195/2019)

12. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 196/2019)

13. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 197/2019)

14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο.
(Αριθμ. απόφασης 198/2019)

15. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 199/2019)

 

Πύλη, 19 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος