«Αποφάσεις 4ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (23-04-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 4η/23-4-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

(Αριθμ. απόφασης 102/2019)

 

 1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 103/2019)

 

 1. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 104/2019)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 105/2019)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 106/2019)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α΄ τριμήνου 2019.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α΄ τριμήνου 2019.

(Αριθμ. απόφασης 107/2019)

 

 1. Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 108/2019)

 

 1. Υπογραφή παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015).

(Αριθμ. απόφασης 109/2019)

 

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Δροσερού, Ελάτης, Μουριάς,  Παλαιομονάστηρου, Πύλης, Φιλύρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Δροσερού,  Ελάτης, Μουριάς,  Παλαιομονάστηρου, Πύλης, Φιλύρας.

(Αριθμ. απόφασης 110/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 111/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δροσερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δροσερού.

(Αριθμ. απόφασης 112/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.

(Αριθμ. απόφασης 113/2019)

 

 1. Αίτηση Συλλόγου Αποδήμων Μυροφυλλιτών για παραχώρηση χρήσης λυόμενου οικήματος Τ.Κ. Μυροφύλλου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του λυόμενου από όλους του Συλλόγους Μυροφύλλου μετά από σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 114/2019)

 

 1. Αίτηση Λόζιου Βασιλικής για παραχώρηση χώρου εκθετηρίου λαογραφικών και εικαστικών συλλογών του Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Λόζιου Βασιλικής για παραχώρηση χώρου εκθετηρίου λαογραφικών και εικαστικών συλλογών του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 115/2019)

 

 1. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για συμψηφισμό οφειλόμενων μισθωμάτων με δαπάνες κατασκευής υπόστεγου στο περίπτερο του Πάρκου Παραποτάμου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων που θα κληθούν από την επιτροπή θα προβεί στην αποτίμηση των εκτελεσθεισών εργασιών και στην υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

(Αριθμ. απόφασης 116/2019)

 

 1. Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικού καταστήματος Νέας Πεύκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μπρέλλα Αντωνίου για διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικού καταστήματος Νέας Πεύκης.

(Αριθμ. απόφασης 117/2019)

 

 1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – κατανομή πιστώσεων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – κατανομή πιστώσεων.

(Αριθμ. απόφασης 118/2019)

 

 1. Αίτηση λεσχών μοτοσυκλέτας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας» – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης λεσχών μοτοσυκλέτας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας» – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 119/2019)

 

 1. Αίτηση Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας «Bike Odyssey 2019» – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας «Bike Odyssey 2019» – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 120/2019)

 

 1. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος «Koziakas Mountain Race» – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος «Koziakas Mountain Race» – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 121/2019)

 

 1. Αίτηση Πολυγένη Ελένης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Πολυγένη Ελένης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 122/2019)

 

 1. Αίτηση Καλύβα Χρήστου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Καλύβα Χρήστου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 123/2019)

 

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 124/2019)

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό  αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 125/2019)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 126/2019)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 12/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 12/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 127/2019)

 

 1. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 128/2019)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 129/2019)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 130/2019)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 131/2019)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Δέσης, Καλογήρων, Πύρρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Δέσης, Καλογήρων, Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 132/2019)

 

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 133/2019)

 

 1. Έγκριση κίνησης διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

(Αριθμ. απόφασης 134/2019)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

(Αριθμ. απόφασης 135/2019)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 136/2019)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 137/2019)

 

 1. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου (Πύλη Τρικάλων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου (Πύλη Τρικάλων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

(Αριθμ. απόφασης 138/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

(Αριθμ. απόφασης 139/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 140/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 141/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».

(Αριθμ. απόφασης 142/2019)

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού».

(Αριθμ. απόφασης 143/2019)

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

(Αριθμ. απόφασης 144/2019)

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 145/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 146/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 147/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 148/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».

(Αριθμ. απόφασης 149/2019)

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

(Αριθμ. απόφασης 150/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 151/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».

(Αριθμ. απόφασης 152/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 153/2019)

 

 1. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Β και τελικής φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Β και τελικής φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

(Αριθμ. απόφασης 154/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 155/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 156/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 157/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 158/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 159/2019)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 160/2019)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 161/2019)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 162/2019)

 

Πύλη, 24 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος