«Αποφάσεις 2ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (26-02-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 2η/26-2-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση σχολικών κτιρίων» από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση σχολικών κτιρίων» από ιδίους πόρους του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 48/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 49/2019)

2.Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2018 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2018 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
(Αριθμ. απόφασης 50/2019)

3.Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 51/2019)

4.Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
(Αριθμ. απόφασης 52/2019)

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 53/2019)

6.Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 54/2019)

 

7.Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Στουρναραίικων, Κορυφής – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Στουρναραίικων, Κορυφής – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 55/2019)

8.Κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
(Αριθμ. απόφασης 56/2019)

9.Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 57/2019)

10.Αίτηση Εθελοντικής Επιτροπής Οργάνωσης Καρναβαλιού Πηγής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πηγής για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού της Πηγής – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης της Εθελοντικής Επιτροπής Οργάνωσης Καρναβαλιού Πηγής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πηγής για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού της Πηγής – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 58/2019)

11.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 59/2019)

12.Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 60/2019)

13.Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 61/2019)

14.Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Βελώνη Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 62/2019)

15. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G – Cloud) της “Κοινωνίας της Πληροφορίας AE”.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G – Cloud) της “Κοινωνίας της Πληροφορίας AE”.
(Αριθμ. απόφασης 63/2019)

16. Ένταξη του Δήμου Πύλης στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) – Ορισμός διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ένταξη του Δήμου Πύλης στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) – Ορισμός διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του.
(Αριθμ. απόφασης 64/2019)

17. Μεταβίβαση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων στο σημερινό Δήμο Πύλης λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταβίβαση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων στο σημερινό Δήμο Πύλης λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη.
(Αριθμ. απόφασης 65/2019)

18. Μεταβίβαση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταβίβαση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.
(Αριθμ. απόφασης 66/2019)

19. Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για επικύρωση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας Γαλάνη Ευθυμίας στον οικισμό Λιλή της Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας Γαλάνη Ευθυμίας στον οικισμό Λιλή της Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 67/2019)

20. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.
(Αριθμ. απόφασης 68/2019)

21. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
(Αριθμ. απόφασης 69/2019)

22. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 70/2019)

23. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της χώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της χώρας.
(Αριθμ. απόφασης 71/2019)

24. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
(Αριθμ. απόφασης 72/2019)

24. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 73/2019)

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».
(Αριθμ. απόφασης 74/2019)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
(Αριθμ. απόφασης 75/2019)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 76/2019)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
(Αριθμ. απόφασης 77/2019)

29.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 78/2019)

30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 79/2019)

31. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 80/2019)

32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 81/2019)

 

Πύλη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος