«Αποφάσεις 13ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-11-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 13η/07-11-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 263/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 263/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης της ΔΕΗ για την εκπόνηση της μελέτης του ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου σε εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου «ΥΗΕ Μεσοχώρας».

(Αριθμ. απόφασης 284/2018)

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

(Αριθμ. απόφασης 285/2018)

 

 1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 286/2018)

 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 287/2018)

 

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

(Αριθμ. απόφασης 288/2018)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 289/2018)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 290/2018)

 

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη  διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 291/2018)

 

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.

(Αριθμ. απόφασης 292/2018)

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε δικαίωμα βοσκής Τ.Κ. Δέσης, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε δικαίωμα βοσκής Τ.Κ. Δέσης, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις.

(Αριθμ. απόφασης 293/2018)

 

 1. Καταβολή οφειλής σε εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή οφειλής σε εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

(Αριθμ. απόφασης 294/2018)

 

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πύλης και στον οικισμό Δροσοπηγής Τ.Κ. Φήκης – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πύλης και στον οικισμό Δροσοπηγής Τ.Κ. Φήκης – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 295/2018)

 

 1. Κατανομή πίστωσης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

(Αριθμ. απόφασης 296/2018)

 

 1. Κατανομή πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Δροσερού εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Δροσερού εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ».

(Αριθμ. απόφασης 297/2018)

 

 1. Κατανομή πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την Κατανομή πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη.

(Αριθμ. απόφασης 298/2018)

 

 1. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων φιλοξενίας ομιλητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κτηνιατρική Σχολή για τη διοργάνωση ημερίδας για την εκτροφή και φροντίδα ιπποειδών εργασίας και αναψυχής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων φιλοξενίας ομιλητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κτηνιατρική Σχολή για τη διοργάνωση ημερίδας για την εκτροφή και φροντίδα ιπποειδών εργασίας και αναψυχής.

(Αριθμ. απόφασης 299/2018)

 

 1. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 300/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 301/2018)

 

 1. Αίτηση Κατσαντώνη Σπυρίδωνα για μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κατσαντώνη Σπυρίδωνα για μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 302/2018)

 

 1. Ονομασία οδού στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ονοματοθεσία οδού στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

(Αριθμ. απόφασης 303/2018)

 

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

(Αριθμ. απόφασης 304/2018)

 

 1. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

(Αριθμ. απόφασης 305/2018)

 

 1. Αίτηση Καραμάνου Αποστόλου σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Καραμάνου Αποστόλου σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου.

(Αριθμ. απόφασης 306/2018)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 307/2018)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 308/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου  «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 309/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

(Αριθμ. απόφασης 310/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

(Αριθμ. απόφασης 311/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

(Αριθμ. απόφασης 312/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

(Αριθμ. απόφασης 313/2018)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 314/2018)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων».

(Αριθμ. απόφασης 315/2018)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 316/2018)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

(Αριθμ. απόφασης 317/2018)

 

 

 

Πύλη, 8 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος