«Αποφάσεις 10ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-11-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 10η/20-11-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

(Αριθμ. απόφασης 263/2019)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 264/2019)

 

  1. Αίτηση Γεωργολιού Αντωνίου, υπαλλήλου Δήμου Πύλης για μετατροπή της σύμβασής του από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Γεωργολιού Αντωνίου, υπαλλήλου Δήμου Πύλης για μετατροπή της σύμβασής του από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ.

(Αριθμ. απόφασης 265/2019)

 

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

(Αριθμ. απόφασης 266/2019)

 

  1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

(Αριθμ. απόφασης 267/2019)

 

  1. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

(Αριθμ. απόφασης 268/2019)

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 269/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 270/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 271/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

(Αριθμ. απόφασης 272/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 273/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 274/2019)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 275/2019)

 

  1. Αίτημα του Δήμου Τρικκαίων για δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων.

(Αριθμ. απόφασης 276/2019)

 

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 216/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 216/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Αριθμ. απόφασης 277/2019)

 

  1. Τροποποίηση της αριθμ. 217/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 217/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Αριθμ. απόφασης 278/2019)

 

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την γνωμοδότηση σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021.

(Αριθμ. απόφασης 279/2019)

 

  1. Ορισμός εκπροσώπων για την εκπροσώπηση του Δήμου Πύλης στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων για την εκπροσώπηση του Δήμου Πύλης στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

(Αριθμ. απόφασης 280/2019)

 

  1. Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Τσιαντή του Νικολάου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πωλητή Λαϊκών Αγορών).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος  Δημητρίου Τσιαντή του Νικολάου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πωλητή Λαϊκών Αγορών).

(Αριθμ. απόφασης 281/2019)

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας συνοικιών, οδών και πλατειών, κ.λ.π.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας συνοικιών, οδών και πλατειών, κ.λ.π.

(Αριθμ. απόφασης 282/2019)

 

  1. Χαρακτηρισμός της ανακατασκευής και επέκτασης του Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο – έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου με θέμα την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ 1940 ΑΡΙΘΜ. 1».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον χαρακτηρισμό της ανακατασκευής και επέκτασης του Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο – έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου με θέμα την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ 1940 ΑΡΙΘΜ. 1».

(Αριθμ. απόφασης 283/2019)

 

Πύλη, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος