«Αποφάσεις 9ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (23-10-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 9η/23-10-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 256/2019)

 

  1. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 257/2019)

 

  1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 258/2019)

 

  1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων  του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

(Αριθμ. απόφασης 259/2019)

 

  1. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών για άτομα με αναπηρίες.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση δημοτικών φόρων και τελών για άτομα με αναπηρίες.

(Αριθμ. απόφασης 260/2019)

 

  1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου για εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάργηση καταφυγίων εντός της περιοχής ευθύνης του Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου για εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάργηση καταφυγίων εντός της περιοχής ευθύνης του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 261/2019)

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης σχετικά με την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί της απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης σχετικά με την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 262/2019)

 

Πύλη, 24 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος