Αποφάσεις 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (07-07-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  8η/07-07-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

1.Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Διακατεχόμενο Δάσος Παράμερου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Διακατεχόμενο Δάσος Παράμερου.

 

(Αριθμ. απόφασης 79/2022)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

.

(Αριθμ. απόφασης 80/2022)

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 81/2022)

 

  1. Αίτηση ΤΟΕΒ Παλαιομοναστήρου σχετικά με μακροχρόνια μίσθωση γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης ΤΟΕΒ Παλαιομοναστήρου σχετικά με μακροχρόνια μίσθωση γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

(Αριθμ. απόφασης 82/2022)

 

  1. Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Λειβάδια της Κοινότητας Πύρρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Γιώτα Αποστόλου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Λειβάδια της Κοινότητας Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 83/2022)

 

  1. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Φλούδα Γεωργίας για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 84/2022)

 

  1. Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου του Φωτίου για παράταση μισθωτήριας σύμβασης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 85/2022)

 

  1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 30 MW, στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΝ», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, Δ.Ε. Γόμφων, του Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 30 MW, στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΝ», στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου, Δ.Ε. Γόμφων, του Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 86/2022)

 

  1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 87/2022)

 

  1. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Μοναστηριακό δάσος «Καλογηρομάνδρι».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Μοναστηριακό δάσος «Καλογηρομάνδρι».

(Αριθμ. απόφασης 88/2022)

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

(Αριθμ. απόφασης 89/2022)

 

 

Πύλη, 8 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Μπαλατσούκας Αθανάσιος