Αποφάσεις 8ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (16-06-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/18-06-2020 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αίτηση της ΕΔΑΘΕΣΣ Εταιρείας διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου στην Πύλη.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου στην Πύλη..
(Αριθμ. απόφασης 100/2020)

 

Πύλη, 19 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος