«Αποφάσεις 7ης Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (19-08-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 7η/19-8-2019 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 200/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.
(Αριθμ. απόφασης 201/2019)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 202/2019)

3. Υποβολή αίτησης επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).
(Αριθμ. απόφασης 203/2019)

4. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2019).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2019).
(Αριθμ. απόφασης 204/2019)

5. Αίτημα του Προέδρου του Δασικού Συν/σμού Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΌΜΕΝΟΙ» για παράταση του αρ. 42/2018 πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 7β του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος του Προέδρου του Δασικού Συν/σμού Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΌΜΕΝΟΙ» για παράταση του αρ. 42/2018 πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 7β του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 205/2019)

6. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Γαρδικίου και Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Γαρδικίου και Μεσοχώρας.
(Αριθμ. απόφασης 206/2019)

7. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 207/2019)

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 208/2019)

9. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 209/2019)

10. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 210/2019)

11. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 211/2019)

 

Πύλη, 20 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος