Αποφάσεις 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (31-05-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 6η/31-05-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2020.

(Αριθμ. απόφασης 60/2021)

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 61/2021)

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 62/2021)

 

Αίτηση Σαμψώνη Ευάγγελου για παράταση μισθωτήριας σύμβασης ακινήτου στην Κοινότητα Πηγής.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή της αίτησης του κ. Σαμψώνη Ευάγγελου, μισθωτή δημοτικού αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Πηγής, για παράταση μισθωτήριας σύμβασης.

(Αριθμ. απόφασης 63/2021)

 

Συναίνεση του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση του έργου «Βελτιώσεις δικτύων ΔΕΗ σε περιοχές του Δήμου Πύλης» και διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, που θα προέλθουν ως έκτακτη κάρπωση στα Δημοτικά Δάση Αρματολικού & Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συναίνεση του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση του έργου «Βελτιώσεις δικτύων ΔΕΗ σε περιοχές του Δήμου Πύλης» και τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, που θα προέλθουν ως έκτακτη κάρπωση στα Δημοτικά Δάση Αρματολικού & Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 64/2021)

 

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Βροντερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 65/2021)

 

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 66/2021)

 

Πύλη, 1 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος