«Αποφάσεις 6ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 6η/28-05-2020 «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση δέσμευσης του Δήμου ΠΥΛΗΣ για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού των Ογκωδών Αποβλήτων, μέσω της λειτουργίας του τεμαχιστή ογκωδών με τον οποίο προβλέπεται να εξοπλιστεί το Πράσινο Σημείο του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση δέσμευσης του Δήμου ΠΥΛΗΣ για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού των Ογκωδών Αποβλήτων, μέσω της λειτουργίας του τεμαχιστή ογκωδών με τον οποίο προβλέπεται να εξοπλιστεί το Πράσινο Σημείο του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)».
(Αριθμ. απόφασης 96/2020)

2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πύλης και Μουζακίου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Πύλης με τίτλο: ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πύλης και Μουζακίου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Πύλης με τίτλο: ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.
(Αριθμ. απόφασης 97/2020)

3. Έγκριση – παραλαβή μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. «Πράσινο Σημείο Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση – παραλαβή μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. «Πράσινο Σημείο Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 98/2020)

 

Πύλη, 28 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος