Αποφάσεις 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (26-04-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 5η/26-04-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 34/2021)

2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

(Αριθμ. απόφασης 35/2021)

3. Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση κανονισμού άρδευσης Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 36/2021)

4. Τροποποίηση αρδευτικών τελών Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση αρδευτικών τελών Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 37/2021)

5. Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 38/2021)

6. Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Γόμφων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Γόμφων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 39/2021)

7. Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών – έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης (Αίτηση εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φήκης).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών – έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης (Αίτηση εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φήκης).

(Αριθμ. απόφασης 40/2021)

8. Παραχώρηση χρήσης των μισθωμένων αγροτεμαχίων-αμπελώνων που βρίσκονται στις Κοινότητες Γόμφων, Μουριάς, Λυγαριάς και Παλαιομοναστήρου συνολικής έκτασης 559 περίπου στρεμμάτων, από την ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε στην εταιρεία BIOSUN Α.Ε (Αίτηση SUNTIP για λύση μίσθωσης αμπελώνων και BIO SUN για μίσθωση αγροτεμαχίων και συνεργασία).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης των μισθωμένων αγροτεμαχίων-αμπελώνων που βρίσκονται στις Κοινότητες Γόμφων, Μουριάς, Λυγαριάς και Παλαιομοναστήρου συνολικής έκτασης 559 περίπου στρεμμάτων, από την ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε στην εταιρεία BIOSUN Α.Ε (Αίτηση SUNTIP για λύση μίσθωσης αμπελώνων και BIO SUN για μίσθωση αγροτεμαχίων και συνεργασία).

(Αριθμ. απόφασης 41/2021)

9. Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη, μισθωτή δημοτικού ακινήτου (ξενώνα και καταστήματος) στην Κοινότητα Γαρδικίου για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες και λύση της μίσθωσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Καρατζούνη Αριστείδη, μισθωτή δημοτικού ακινήτου (ξενώνα και καταστήματος) στην Κοινότητα Γαρδικίου για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες και λύση της μίσθωσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

(Αριθμ. απόφασης 42/2021)

10. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 43/2021)

11. Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Λειβάδια της Κοινότητας Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Γιώτα Αποστόλου για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Λειβάδια της Κοινότητας Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 44/2021)

12. Αίτηση Καλλαντζή Κωνσταντινιάς για μεταβίβαση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Καλλαντζή Κωνσταντινιάς για μεταβίβαση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 45/2021)

13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνος) στην Κοινότητα Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνος) στην Κοινότητα Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 46/2021)

14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 47/2021)

15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 48/2021)

16. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2021.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 49/2021)

17. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2021.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 50/2021)

18. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2021.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 51/2021)

19. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2021.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 52/2021)

20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 53/2021)

21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 54/2021)

22. Κάλυψη αναγκών στέγασης άστεγου δημότη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη αναγκών στέγασης άστεγου δημότη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

(Αριθμ. απόφασης 55/2021)

23. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Πύλης με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών στα Ο.Τ. 62 και 63 και την ενοποίησή τους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Πύλης με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών στα Ο.Τ. 62 και 63 και την ενοποίησή τους.

(Αριθμ. απόφασης 56/2021)

24. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

(Αριθμ. απόφασης 57/2021)

25. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2020 και τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2021 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2020 και τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2021 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

(Αριθμ. απόφασης 58/2021)

26. Ονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών της Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών της Κοινότητας Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 59/2021)

 

Πύλη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος