Αποφάσεις 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (25-02-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 2η/25-02-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 που αφορά το Δήμο Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 που αφορά το Δήμο Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης), σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 19/2021)

 

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 20/2021)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 21/2021)

 

 

 1. Αίτηση Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση ναϊσκου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση ναϊσκου.

(Αριθμ. απόφασης 22/2021)

 

 1. Αίτηση Κατσιαντώνη Μαριάννας για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κατσιαντώνη Μαριάννας για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 23/2021)

 

 1. Αίτηση Κατράνα Θωμά, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης για απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κατράνα Θωμά, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης για απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίου.

(Αριθμ. απόφασης 24/2021)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 301/2019 απόφασης Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους» ως προς το σκέλος που αφορά την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 301/2019 απόφασης Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για  ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους» ως προς το σκέλος που αφορά την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 25/2021)

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

(Αριθμ. απόφασης 26/2021)

 

 1. Έγκριση υπογραφής Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες .

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υπογραφής Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

(Αριθμ. απόφασης 27/2021)

 

 1. Τροποποίηση κανονισμού λαϊκής αγοράς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση κανονισμού λαϊκής αγοράς.

(Αριθμ. απόφασης 28/2021)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

 

 

(Αριθμ. απόφασης 29/2021)

 

 1. Αίτηση Παπαβασιλείου Ευαγγελίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Παπαβασιλείου Ευαγγελίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

(Αριθμ. απόφασης 30/2021)

 

 1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

(Αριθμ. απόφασης 31/2021)

 

Πύλη, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος