«Αποφάσεις 1ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-01-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 1η/29-01-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

(Αριθμ. απόφασης 1/2020)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

(Αριθμ. απόφασης 2/2020)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2019.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2019.

(Αριθμ. απόφασης 3/2020)

 

 1. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 4/2020)

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων με σύναψη δημόσιας σύμβασης.

(Αριθμ. απόφασης 5/2020)

 

 1. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού απόρου δημότη.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού απόρου δημότη.

(Αριθμ. απόφασης 6/2020)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 7/2020)

 

 1. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2020, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2020, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 8/2020)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 9/2020)

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης KALOGERI_X(4674) που βρίσκεται στην Κοινότητα Ελάτης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης KALOGERI_X(4674) που βρίσκεται στην Κοινότητα Ελάτης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

(Αριθμ. απόφασης 10/2020)

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ στην Κοινότητα Μεσοχώρας για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ στην Κοινότητα Μεσοχώρας για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

(Αριθμ. απόφασης 11/2020)

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης GARDIKI_X(4291) στην Κοινότητα Γαρδικίου για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης GARDIKI_X(4291) στην Κοινότητα Γαρδικίου για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

(Αριθμ. απόφασης 12/2020)

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης DESI-X(4292) στην Κοινότητα Δέσης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης DESI-X(4292) στην Κοινότητα Δέσης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

(Αριθμ. απόφασης 13/2020)

 

 1. Αίτηση διακοπής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης διακοπής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης

(Αριθμ. απόφασης 14/2020)

 

 1. Εκμίσθωση κοινοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού ξενώνα στην  Κοινότητα Παχτουρίου

(Αριθμ. απόφασης 15/2020)

 

 1. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 16/2020)

 

 1. Ορισμός συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις».

(Αριθμ. απόφασης 17/2020)

 

 1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για κατάργηση καταφυγίου Πολυνερίου – Μυροφύλλου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για κατάργηση καταφυγίου Πολυνερίου – Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 18/2020)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

(Αριθμ. απόφασης 19/2020)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 20/2020)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

(Αριθμ. απόφασης 21/2020)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

(Αριθμ. απόφασης 22/2020)

 

 1. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 23/2020)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 24/2020)

 

 1. Διαμαρτυρία – καταγγελία σωματείου ΑΟ Ροπωτού «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» κατά απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και ενημερώθηκε σχετικά με την λύση που δόθηκε στο πρόβλημα που αναφέρονταν στη  διαμαρτυρία – καταγγελία σωματείου ΑΟ Ροπωτού «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» κατά απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 25/2020)

 

 

Πύλη, 31 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος