Αποφάσεις 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (28-12-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 16η/28-12-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 135/2022)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 136/2022)

3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 137/2022)

4. Αίτηση Πατρίκη Ηλία, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δέσης για παράταση μίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Πατρίκη Ηλία, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δέσης για παράταση μίσθωσης.

(Αριθμ. απόφασης 138/2022)

5. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας, μισθώτριας τριών (3) δημοτικών ακινήτων στον οικισμό Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης για μείωση των μισθωμάτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας, μισθώτριας τριών (3) δημοτικών ακινήτων στον οικισμό Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης για μείωση των μισθωμάτων.

(Αριθμ. απόφασης 139/2022)

6. Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Αμπέλια Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Αμπέλια Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

(Αριθμ. απόφασης 140/2022)

7. Αίτηση COSMOTE για σύναψη σύμβασης μίσθωσης για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία VATHIREMA X No 4545.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν σύναψης σύμβασης μίσθωσης με την COSMOTE για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία VATHIREMA X No 4545 – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 141/2022)

8. Αίτηση COSMOTE για σύναψη σύμβασης μίσθωσης για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία AGIOS PROKOPIOS ML No 4673.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν σύναψης σύμβασης μίσθωσης με την COSMOTE για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία AGIOS PROKOPIOS ML No 4673 – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 142/2022)

9. Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση υπαίθριου υποσταθμού συνεπτυγμένου τύπου για την υλοποίηση της παραλλαγής του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στην πλατεία που βρίσκεται έναντι της οδού Αγ. Νικολάου αρ. 1 στην Κοινότητα Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση υπαίθριου υποσταθμού συνεπτυγμένου τύπου για την υλοποίηση της παραλλαγής του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στην πλατεία που βρίσκεται έναντι της οδού Αγ. Νικολάου αρ. 1 στην Κοινότητα Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 143/2022)

10. Αίτημα της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

(Αριθμ. απόφασης 144/2022)

11. Αίτημα της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την μίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» για την μίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση Δέση, ισχύος 1,57 MW, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».

(Αριθμ. απόφασης 145/2022)

12. Αιτήσεις καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΟΧ για αύξηση ωραρίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αιτήσεων καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΟΧ για αύξηση ωραρίου.

(Αριθμ. απόφασης 146/2022)

 

Πύλη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος