Αποφάσεις 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (15 -12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 16η/15-12-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 182/2020)

 

  1. Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020 των πληττόμενων επιχειρήσεων του δήμου λόγω πανδημίας covid

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020 των πληττόμενων επιχειρήσεων του δήμου λόγω πανδημίας covid 19.

(Αριθμ. απόφασης 183/2020)

 

  1. Αίτηση επαγγελματιών υπαίθριας αγοράς Ελάτης για απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 184/2020)

 

  1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με το σχέδιο που κατήρτισε η Εκτελεστική Επιτροπή.

(Αριθμ. απόφασης 185/2020)

 

 

Πύλη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος