«Αποφάσεις 14ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-06-2021)