«Αποφάσεις 13ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-12-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 13η/20-12-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 314/2019)

2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 315/2019)

3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 316/2019)

Πύλη, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος