Αποφάσεις 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (18-10-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  12η/18-10-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εξουσιοδότηση επιτροπής αποτροπής εγκατάστασης ανεμογεννητριών για την υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρότασης εξαίρεσης του ορεινού όγκου Δήμου Πύλης από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση της επιτροπής αποτροπής εγκατάστασης ανεμογεννητριών για την υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρότασης εξαίρεσης του ορεινού όγκου Δήμου Πύλης από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

(Αριθμ. απόφασης 101/2022)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επαναδιατύπωση γνώμης Προέδρου Κοινότητας Παχτουρίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,8 MW στο ρέμα «Παλαιοχωρίτης», στην Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 99/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,8 MW στο ρέμα «Παλαιοχωρίτης», στην Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

(Αριθμ. απόφασης 102/2022)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ – ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε. Πινδέων, ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ – ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων – Αργιθέας, ισχύος 25,2 MW και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων – Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 

(Αριθμ. απόφασης 103/2022)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 104/2022)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022.

(Αριθμ. απόφασης 105/2022)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του  προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 106/2022)

 

 1. Ορισμός μέλους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 107/2022)

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ – ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύλης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ – ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

(Αριθμ. απόφασης 108/2022)

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 109/2022)

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 110/2022)

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 111/2022)

 

 1. Ανάκληση της αρ. 96/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αρ. 96/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 112/2022)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 113/2022)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 114/2022)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 115/2022)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 116/2022)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 117/2022)

 

 1. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Μεσοχώρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Μεσοχώρας.

(Αριθμ. απόφασης 118/2022)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή προβόλων συμβάλλοντα χειμάρρου Μουτσιαρίτη για την αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αθαμανίας Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση θετικής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή προβόλων συμβάλλοντα χειμάρρου Μουτσιαρίτη για την αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αθαμανίας Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 119/2022)

 

 1. Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και ανακύκλωσης έτους 2023.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και ανακύκλωσης έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 120/2022)

 

20 Βεβαίωση για γήπεδο του οικισμού Ξυλοχωρίου Κοινότητας Ελάτης ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. της 06-12-1982 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) προς έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την βεβαίωση για γήπεδο του οικισμού Ξυλοχωρίου Κοινότητας Ελάτης ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. της 06-12-1982 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) προς έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

(Αριθμ. απόφασης 121/2022)

 

 

Πύλη, 19 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος