Αποφάσεις 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (13-10-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 11η/13-10-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

Αίτηση Λαμπρογεώργου Αναστάσιου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Λαμπρογεώργου Αναστάσιου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 91/2021)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 92/2021)

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 93/2021)

 

Αίτηση Ντόγκα Ελένης για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ντόγκα Ελένης για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 94/2021)

 

Πρόταση Συμβουλίου Κοινότητας Λυγαριάς για εκμίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Λυγαριάς.

(Αριθμ. απόφασης 95/2021)

 

Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, περιβαλλοντικής και ανακύκλωσης έτους 2022.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της ετήσιας εισφοράς μεταφόρτωσης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, περιβαλλοντικής και ανακύκλωσης έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 96/2021)

 

Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστή σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστή σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

(Αριθμ. απόφασης 97/2021)

 

Πύλη, 15 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος