«Αποφάσεις 11ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (10-12-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 11η/10-12-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Αριθμ. απόφασης 284/2019)

 

 1. Αίτημα της COSMOTE για ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης KALOGERI_X(4674), Τ.Κ. Ελάτης, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν απευθείας εκμίσθωσης στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης KALOGERI_X(4674) στην Κοινότητα Ελάτης – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 285/2019)

 

 1. Αίτημα της COSMOTE για ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν απευθείας εκμίσθωσης στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ στην Κοινότητα Μεσοχώρας – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 286/2019)

 

 1. Αίτημα της COSMOTE για ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης GARDIKI_X(4291), Γαρδίκι, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν απευθείας εκμίσθωσης στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης GARDIKI_X(4291) στην Κοινότητα Γαρδικίου – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 287/2019)

 

 1. Αίτημα της COSMOTE για ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης DESIX(4292), Δέση, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν απευθείας εκμίσθωσης στην COSMOTE δημοτικής έκτασης, με Κωδικό Αριθμό Θέσης DESI-X(4292) στην Κοινότητα Δέσης – ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 288/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης ξύλινου οικήματος στην Κοινότητα Περτουλίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης ξύλινου οικήματος στην Κοινότητα Περτουλίου.

(Αριθμ. απόφασης 289/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 290/2019)

 

 1. Εξέταση αίτησης Κομματά Γεωργίου για μίσθωση έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης Κομματά Γεωργίου για μίσθωση έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 291/2019)

 

 1. Ανάκληση της αριθμ. 129/2019 απόφασης ως προς την παραχώρηση λήμματος ξυλείας της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ – Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 129/2019 απόφασης ως προς την παραχώρηση λήμματος ξυλείας της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ – Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ».

(Αριθμ. απόφασης 292/2019)

 

 1. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης στο έτος 2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά λήμματος της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης στο έτος 2020.

(Αριθμ. απόφασης 293/2019)

 

 1. Απόψεις για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος «Κατούνας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος «Κατούνας».

(Αριθμ. απόφασης 294/2019)

 

 1. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

(Αριθμ. απόφασης 295/2019)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για  ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

(Αριθμ. απόφασης 296/2019)

 

 1. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 297/2019)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

 

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 298/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης».

 

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 299/2019)

 

 1. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

(Αριθμ. απόφασης 300/2019)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για  ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

(Αριθμ. απόφασης 301/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης,  ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 302/2019)

 

 1. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

(Αριθμ. απόφασης 303/2019)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για  ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.

(Αριθμ. απόφασης 304/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 305/2019)

 

 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Με την ψήφο του Προέδρου, μετά από ισοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

(Αριθμ. απόφασης 306/2019)

Πύλη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος