Αποφάσεις 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (22-07-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 10η/22-07-2020 «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης για την έγκριση υψομετρικής μελέτης δρόμων στην Κοινότητα Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση υψομετρικής μελέτης δρόμων στην Κοινότητα Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 121/2020)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 122/2020)

2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
(Αριθμ. απόφασης 123/2020)

3. Διάθεση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ55 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ55 του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Αριθμ. απόφασης 124/2020)

4. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Αριθμ. απόφασης 125/2020)

5. Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας.
(Αριθμ. απόφασης 126/2020)

6. Αίτηση Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Νέας Πεύκης Τρικάλων «ΤΟ ΠΛΟΠΙ» για δωρεάν παραχώρηση δημοτικής αίθουσας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 127/2020)

7. Αίτηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.
(Αριθμ. απόφασης 128/2020)

8. Αίτηση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα Ελάτης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Κοινότητα Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 129/2020)

9. Αίτηση Δ.Ε.Υ.Α.Π. για παραχώρηση υφιστάμενης γεώτρησης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Ε.Υ.Α.Π. για παραχώρηση υφιστάμενης γεώτρησης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κοινότητας Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 130/2020)

10. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πύλης για λύση μίσθωσης λόγω συνταξιοδότησης – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Βελώνη Ευαγγελής, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πύλης για λύση μίσθωσης λόγω συνταξιοδότησης – έγκριση εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 131/2020)

11. Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.).
(Αριθμ. απόφασης 132/2020)

12. Διατύπωση γνώμης για κοπή δένδρου εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για κοπή δένδρου εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Μυροφύλλου.
(Αριθμ. απόφασης 133/2020)

13. Διατύπωση γνώμης για έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο δημοτικό δάσος Κοινότητας Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για έκδοση απαγορευτικής διάταξης βοσκής στο δημοτικό δάσος Κοινότητας Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 134/2020)

14. Αίτηση Τσαντήλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τσαντήλα Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 135/2020)

15. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 136/2020)

16. Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Πύλης για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων – Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Πύλης για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων – Πύλης στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνταξη σχετικής μελέτης.
(Αριθμ. απόφασης 137/2020)

17. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 138/2020)

 

Πύλη, 23 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος