Αγροτουρισμός

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ο Δήμος έχει υποβάλει πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί με επιλογή τις ψηφιακές υπηρεσίες “Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)”.

Η πρόσκληση 59 έχει στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Περισσότερα…