«Πρόσκληση 2ης διά περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 19-02-2021 και ώρα 10.00 π.μ)