Πρόσκληση Ειδική Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης δια ζώσης (Κυριακή 09-01-2022 ώρα 18:00)