Πρόσκληση 14ς έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (Τρίτη 06-12.2022 ώρα 12:00)