Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (29-11-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 13η/29-11-2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 122/2022)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 123/2022)

3. Αίτηση κατοίκων Πιαλείας για κατεδάφιση κατοικιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την αίτηση κατοίκων Πιαλείας για κατεδάφιση κατοικιών.

(Αριθμ. απόφασης 124/2022)

4. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δ. Πύλης Ν. Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δ. Πύλης Ν. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 125/2022)

5. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου.

(Αριθμ. απόφασης 126/2022)

6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024.

(Αριθμ. απόφασης 127/2022)

7. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024.

(Αριθμ. απόφασης 128/2022)

8. Έγκριση υλοποίησης της δράσης εναλλακτικής διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης στον Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υλοποίησης της δράσης εναλλακτικής διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης στον Δήμο Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 129/2022)

9. Διατύπωση γνώμης για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Λυγαριάς.

(Αριθμ. απόφασης 130/2022)

10. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Αρματολικού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Αρματολικού.

(Αριθμ. απόφασης 131/2022)

Πύλη, 30 Νοεμβρίου 2022

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος